Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési és adatvédelmi irányelvekAZ UNIVADIS.HU HONLAP ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK


Utoljára frissítve: [2019. szeptember 11.]. napján

Az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; a továbbiakban: "MSD") személyes adatokat kezel ezen Adatvédelmi Tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (2016/679; a "GDPR"), valamint a Magyarországon alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályokat ("Adatvédelmi Jogszabályok").

A jelen tájékoztató azt mutatja be, hogy hogyan kezelünk személyes adatokat a következőkkel kapcsolatban:

 • Univadis.hu;
 • a weboldalainkon használt sütik.

Mik az Ön jogai és választási lehetőségei?

Jogi kötelezettségünk annak biztosítása, hogy az Ön adatai pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, segítsen e kötelezettségünk teljesítésében és tájékoztasson minket az Ön adataiban bekövetkezett bármilyen változásról, akár úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a DPOHungary@merck.com e-mail címen vagy frissíti a személyes adataira/preferenciáira vonatkozó beállításokat.

Ön bármikor jogosult arra, hogy gyakorolja az általunk kezelt személyes adataihoz fűződő jogait:

 • Hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy személyes adatihoz hozzáférést kérjen. Ez a jog magában foglalja például azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ha igen, milyen személyes adatokat kezelünk, valamint arról, hogy mi az adatkezelés célja. Önnek joga van továbbá arra is, hogy kérje a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak a helyesbítését.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni a személyes adatok bizonyos jellegű kezelése ellen, beleértve például a személyes adatainak marketing célú kezelését, vagy azt az esetet, ha a személyes adatait az MSD jogos érdekeire, mint jogalapra hivatkozva kezeljük.
 • Törléshez való jog: Ön kérheti személyes adatainak törlését, például olyan esetben, ha a személyes adatra abból a célból, amiből eredetileg gyűjtötték nincs többé szükség, illetve akkor, ha az adatkezelés nem jogszerű vagy a személyes adat törlésére azért kerül sor, hogy cégünk megfeleljen valamely jogszabály által támasztott kötelezettségnek.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek joga van kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, például akkor, ha Ön vitatja a kérdéses adat pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és Ön erre tekintettel kéri a személyes adat használatának korlátozását, valamint olyan esetben, ha Önnek a személyes adatra jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szüksége.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Önt érintő azon személyes adatok tekintetében, amelyeket Ön adott meg és melyek kezelése az Ön hozzájárulása vagy az Ön és az MSD közötti szerződés alapján, automatizált módon történik, Ön kérheti, hogy az adatok tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban kerüljenek Önnek átadásra és – ha ez technikailag megvalósítható – kérheti azt is, hogy a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga: Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a ránk irányadó titoktartási és egyéb jogszabályi kötelezettségek nem teszik lehetővé számunkra, hogy személyes adatokat nyilvánosságra hozzunk vagy töröljünk, illetve az Ön jogaira vonatkozó kérésének eleget tegyünk. Minden olyan esetet kivéve, ahol a GDPR vagy az Adatvédelmi Jogszabályok ezt tiltják, előfordulhat, hogy visszautasítjuk az Ön adatvédelemmel kapcsolatos kérését, amennyiben az Ön kérése akadályozná cégünket abban, hogy: (1) cégünk betartsa a jogszabályokból vagy etikai normákból eredő kötelezettségeit (beleértve azt a helyzetet is, ha személyes adatainak felhasználására azért van szükség, hogy valamely állami hatóság jogszerű megkeresésének - ideértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési megkereséseket is -, eleget tegyünk), (2) cégünk jogi követeléseket vizsgáljon ki, érvényesítsen vagy támasszon alá, (3) cégünk szerződéseket teljesítsen, illetve üzleti és egyéb kapcsolatait kezelje vagy más olyan engedélyezett üzleti tevékenységet folytasson, amely összhangban van az átláthatóság és célhoz kötöttség elvével, és amely tevékenységet cégünk a kérdéses személyekről kapott információkra alapozva végez. Amennyiben az Ön jelen Tájékoztatóval kapcsolatos bármilyen kérése elutasításra kerül, az elutasításról szóló döntést a kérés beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül dokumentáljuk, valamint közöljük Önnel.

Ha bármilyen panasza van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy további információt szeretne kapni, illetve amennyiben fenti jogait gyakorolni kívánja, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a DPOHungary@merck.com e-mail címen.

Ha személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt szeretne tenni valamely nemzeti felügyeleti hatóságnál, akkor vegye fel a kapcsolatot az adott adatvédelmi hatósággal – például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Milyen adatokat és milyen célból gyűjtünk ezen a honlapon?

Szeretnénk, ha lehetőségünk lenne kapcsolatot tartani Önnel, és beszámolni Önnek mindarról, ami az Ön számára fontos lehet. Ennek megfelelően az MSD különböző weboldalain keresztül Önnek lehetősége nyílik hírlevelekre történő feliratkozására, branded és non-branded anyagok beszerzésére, valamint álláshirdetéseinkre való jelentkezésre.

Az MSD az alábbi csatornákon keresztül és a következő célok elérése érdekében gyűjt adatokat:

  • Univadis: Az Univadis egy az egészségügyi szakembereknek szóló weboldal, amelyen keresztül orvosi információkat, oktatási eseményekre szóló meghívókat, cikkeket és felméréseket küldhetünk Önnek. A weboldalra való regisztráláskor vagy feliratkozáskor kérjük, hogy adja meg az e-mail címét. Személyes adatait arra használjuk fel, hogy a weboldalon fenntartsuk regisztrált fiókját, és – amennyiben feliratkozott – megküldjük Önnek a kért tartalmat, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketing tevékenységet folytassunk.

   Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat az Univadis-szal kapcsolatban a fenti célok eléréséhez kizárólag addig használjuk, amíg Ön nem tájékoztat minket arról, hogy nem kíván tőlünk a továbbiakban hasonló tartalmakat kapni. Személyes adatainak e körben történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Ön Bármikor törölheti fiókját és/vagy lemondhatja a feliratkozását, ha kapcsolatba lép velünk a DPOHungary@merck.com e-mail címen, vagy rákattint az általunk küldött elektronikus levelek mindegyikének alján megtalálható "leiratkozás" gombra.

 • Sütik (cookies): A sütik segítenek nekünk abban, hogy minél hatékonyabb és személyre szabottabb felhasználói élményben részesülhessen weboldalainkon. A sütik számos funkciót töltenek be: segíthetnek emlékezni a felhasználónevére és preferenciáira, elemezik, hogy a weboldalaink milyen teljesítményt nyújtanak, és lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott tartalmakat ajánljunk Önnek. A legtöbb süti az Ön készülékének web-böngészőjét, nem pedig személyesen Önt azonosítja, azonban az alább leírtak szerint bizonyos sütik összekapcsolhatók más olyan személyes adatokkal, amelyeket Önről vagy Öntől gyűjtünk.

Használunk egyfelől ideiglenes, ún. munkamenet sütiket, amelyek törlődnek az eszköz memóriájából amikor bezárja a böngészőjét vagy kikapcsolja a számítógépét, valamint olyan sütiket is, amelyek a hozzájuk kapcsolódó lejárati idő elteltéig a készülékén tárolódnak, ha Ön a lejárat előtt nem törli őket ("ún. tartós sütik").

A munkamenet sütik lehetővé teszik weboldalaink számára, hogy a weboldalon való látogatás ideje alatt mindaddig emlékezzenek az Ön egyes preferenciáira, amíg be nem zárja a böngészőt – ideértve például, hogy Ön korábban egészségügyi szakemberként vagy egy adott országban tartózkodó személyként azonosította magát.

Bizonyos típusú tartós sütik, amelyeket analitikai sütiknek nevezünk, lehetővé teszik számunkra, hogy megmondjuk, hogy az adott készüléke internetes böngészőjét felhasználta-e korábban a weboldal meglátogatásához, illetve a böngészőjével milyen oldalakat látogatott meg a weboldalainkon belül. Ha létrehoz egy fiókot valamelyik weboldalunkon, bizonyos tartós sütik (amelyeket regisztrációs sütiknek nevezünk) lehetővé teszik a weboldalaink számára, hogy emlékezzenek Önre, amikor a jövőben ismét meglátogatja azokat. Ha bejelentkezik weboldalainkra, akkor előfordulhat, hogy a regisztrációs és analitikai sütik által szolgáltatott információk összekapcsolásával azonosítjuk, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg a weboldalainkon.

Az Önhöz kapcsolódó minden ilyen adat azonnal törlésre kerül, kivéve, ha a GDPR és az Adatvédelmi Jogszabályok értelmében megfelelő céllal és jogalappal rendelkezünk az adatok további felhasználására. Az Ön által szolgáltatott egyes személyes adatok kizárólag a weboldal megfelelő részeiben meghatározott célok elérése érdekében kerülnek felhasználásra.

Milyen egyéb személyes adatokat és milyen célból gyűjt az MSD?

Olyan személyes adatokat is gyűjtünk, amelyek ügyfeleink által vagy nevében jutnak el hozzánk, vagy amelyeket mi hozunk létre, mialatt ügyfeleinknek szolgáltatásokat nyújtunk.

A nemkívánatos mellékhatások bejelentése során gyűjtött személyes adatokat is felhasználjuk annak érdekében, hogy eleget tegyünk a mellékhatás-bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinknek.

Az ebbe a kategóriába tartozó egyéb összegyűjtött személyes adatok az ügyfeleink, képviselőik vagy partnereik által nyújtott azonosítással, kapcsolattartási adatokkal valamint konkrét megkeresések megválaszolásához szükséges háttér információkkal kapcsolatosak.

Az Ön személyes adatait a fenti célokkal kapcsolatban addig tároljuk, ameddig Ön fenntartja a regisztrációját és/vagy feliratkozását, vagy ameddig a ránk vonatkozó jogszabályok számunkra ezt előírják. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatai kiegészítésre kerülhetnek más forrásokból beszerzett információkkal is, ideértve például a nyilvánosan elérhető keresőmotorok és közösségi média által végzett keresések eredményét.

Rendszeresen felülvizsgáljuk, hogy cégünknek továbbra is szüksége van-e azon személyes adatokra, melyek kezelését jogos érdekre alapította. Az ezen adatkezelés idejére és a felülvizsgálat részleteire vonatkozó további információk érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a DPOHungary@merck.com e-mail címen.

Hogyan kezeljük az adatokat?

Az MSD kizárólag olyan célból kezel személyes adatokat, amilyen célból azokat összegyűjtötte, illetve melyek fent kifejtésre kerültek, és csak azon munkavállalói számára teszi azokat elérhetővé, akik olyan pozíciót töltenek be, amely folytán a munkájuk elvégzéséhez az adott személyes adat kezelése szükséges. A személyes adatok kezelésére kizárólag az adott cél eléréséig szükséges ideig kerül sor. Cégünk teljes mértékben eleget tesz a jogszabály által előírt, valamint az adatok megőrzésére vonatkozó belső szabályzatokban foglalt előírásoknak.

Az MSD megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságban legyenek, valamint hogy azokhoz csak az arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. Cégünk ugyancsak rendelkezik a személyes adatok biztonságos kezelésére vonatkozó belső szabályzatokkal.

Az adatok továbbításra, illetve megosztásra kerülnek harmadik fél számára?

Harmadik fél számára kizárólag akkor adjuk át személyes adatait, ha ez az Adatvédelmi Jogszabályok által előírt kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy az ügyfeleink számára történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges.

Személyes adatai azonban átadhatók az MSD részére szolgáltatásokat végző harmadik fél szolgáltatók (adatfeldolgozók) részére annak érdekében, hogy lehetővé tegyék e vállalatok számára az MSD által kért szolgáltatások teljesítését.

Csak a fent említett célok eléréséhez szükséges személyes adatok kerülnek átadásra ezeknek a szolgáltatóknak. Valamennyi harmadik fél szolgáltató köteles betartani az MSD által adott utasításokat, a vonatkozó írásos adatfeldolgozói megállapodásokat, illetve minden más, a felek között esetleg fennálló megállapodást, továbbá ezen szolgáltatók kötelesek arra is, hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsanak végre.

Hol kezelik az adatait?

A személyes adatokat az EU/EGT-ben található szervereken kezeljük. Ezt meghaladóan személyes adatokat kezelünk az Egyesült Államokban is, ami azzal jár, hogy személyes adatokat az EU/EGT területén kívülre is továbbítanunk kell. Az EU/EGT-n kívüli országokban a személyes adatok számára biztosított védelmi szint alacsonyabb lehet, mint az EGT-n belüli országokban. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket fogunk végrehajtani a GDPR alapján annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai továbbra is védve, illetve biztonságban legyenek.

Az MSD anyavállalata megfelel az EU-U.S. közötti, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott Adatvédelmi Pajzs ("Privacy Shield") keretrendszer által támasztott követelményeknek, melyek az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkoznak. Az MSD anyavállalata igazolta az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma felé, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs rendelkezéseit. Ezen túlmenően az MSD az Európai Unióban elfogadott kötelező érvényű vállalati szabályokat is alkalmaz.

Az adatok EU/EGT-n kívüli továbbításával kapcsolatos további információk érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a DPOHungary@merck.com e-mailcímen.

Lépjen kapcsolatba velünk

Az MSD mint adatkezelő jár el a fent leírt célok érdekében végzett adatkezelések tekintetében. Irodáink elérhetőségei megtalálhatók a www.msd.hu oldalon.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok MSD által végzett kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a DPOHungary@merck.com e-mail címen.

Az MSD az Aptus Health International, Inc.-et (székhely: 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, MA 01867, USA, a továbbiakban: "Aptus Health") jelölte ki adatfeldolgozónak, mely vállalat az univadis.hu üzemeltetését az MSD nevében és utasításai alapján végzi. Következésképpen az Ön személyes adatait az MSD adatvédelmi irányelveivel, biztonsági intézkedéseivel és útmutatásával összhangban kezelik és dolgozzák fel.

Az Univadist az Aptus Health üzemelteti. Az Aptus Health a Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA kizárólagos tulajdonú leányvállalata - utóbbi az Egyesült Államokon és Kanadán kívül MSD néven ismert. Az Aptus Health-nek saját, független munkatársai, szerkesztési folyamata, üzleti és pénzügyi műveletei és szervezeti irányítása van. További információ a www.aptushealth.com oldalon található.