Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési és adatvédelmi irányelvekAZ UNIVADIS.HU HONLAP ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK


Utoljára frissítve: [2014. augusztus 22.]. napján

KÉRJÜK, HOGY AZ UNIVADIS.HU HONLAP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS TEKINTSE ÁT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKET. AZ UNIVADIS.HU HONLAP HASZNÁLATÁNAK ELŐFELTÉTELE A JELEN ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ELFOGADÁSA.

Az Univadis.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) használatával Ön elfogadja a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírásokat. Amennyiben nem fogadja el maradéktalanul a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírásokban foglaltakat, úgy Ön nem jogosult a Honlap használatára és kérjük, hogy hagyja el a Honlapot.

Az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-903998; székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) mint a Honlap tulajdonosa (a továbbiakban: Adatkezelő) a felhasználók által a Honlap használata során közölt személyes és egyéb adatok védelme jelentőségének tudatában az alábbiakban tájékoztatja a Honlap felhasználóit (a továbbiakban: a „Felhasználó”) adatbiztonsági előírásairól. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások és mivel ezeket az előírásokat időről-időre felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk, kérjük, rendszeresen tájékozódjon az aktuális változatot illetően.

1. Adatkezelő

(a) Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy az Adatkezelő. A Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel erre vonatkozó jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét a nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [02732 -0001].

2. Adatgyűjtés

(a) A Honlapon az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.
(b) A Honlap mindenki számára elérhető, előzetes regisztrációhoz nem kötött részeit személyes adatai megadása nélkül látogathatja.
(c) A Honlap egyes részein keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez, a Felhasználó egyes kéréseinek teljesítéséhez (az adatkezelés célja) szükséges, hogy személyes adatait (különösen, de nem kizárólagosan: nevét, felhasználónevét, jelszavát, e-mail címét, nemét, korát, lakcímét, orvosi igazolványa /egészségügyi nyilvántartási számát, érdeklődési körének megfelelő szakterültet, stb.) megadja. A Honlapon történő regisztrációval Ön hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához és felhasználásához.
(d) Adatkezelő olyan személyes és egyéb adatokat gyűjt, amelyeket Ön a Honlap űrlapjaiba vagy adatmezőibe ír be. Ilyen adatok például, de nem kizárólagosan a kapcsolattartási adatok (mint az Ön neve, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, felhasználói azonosítója és jelszava), születési ideje, szakmai hitelesítő adatai, szakmai tapasztalata, hobbijai, képességei, preferenciái és érdeklődési területei. Adatkezelő gyűjthet továbbá Önről olyan egészségi állapotra vonatkozó adatokat, amelyeket a kérdéseinkre, kérdőíveinkre való válaszadással vagy az online, illetve letöltés után használható eszközeink útján hoz tudomásunkra.
(e) A Honlap használata során különféle biztonsági okokból a Felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódhatnak szerverünkön (pl. a Felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az oldalt elérte, a Felhasználó IP címe). Ezek alkalmasak lehetnek a Felhasználó beazonosítására is, az Adatkezelő azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat az Adatkelező nem köti más olyan információhoz, ami alapján a Felhasználó személyesen beazonosítható lenne. Abban az esetben, ha a Felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítése szükségessé teszi, illetve ha Felhasználó jóváhagyja az adatok harmadik félnek történő átadását, az Adatkezelő az átadást a technikai követelményeknek és az adatbiztonsági előírásoknak megfelelően teszi.
(f) Az Adatkezelő információszerzés céljára anonim adatokat is gyűjt és feldolgoz, például: a Honlap látogatóinak száma, vagy a Honlap különböző részei felhasználóinak száma. Ezeket az anonim formátumú adatokat Adatkezelő arra használja fel, hogy a Honlap tartalmának és szolgáltatásainak az optimalizálása céljából a felhasználói szokásokat megismerje. Az Adatkezelő ezeket az anonim, személyes adatokat nem tartalmazó adatokat harmadik feleknek is átadhatja.
(g) Adatkezelő a 18. életévüket be nem töltött kiskorú személyek személyes adatait nem kívánja kezelni.

3. Adatok felhasználása

(a) Az adatokat az Adatkezelő elsősorban a Felhasználó által igényelt termékek, szolgáltatások, funkciók és egyéb a Felhasználók által igényelt eszközök, például oktatási anyagok és az Adatkezelő gyógyszeripari üzleti tevékenységére vonatkozó, kapcsolódó adatok, programok, eszközök, kérdőívek és felmérések szolgáltatására, használja fel.
(b) Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Honlap tartalmának és szolgáltatásainak az átdolgozására, bővítésére és optimalizálására is felhasználhatja.
(c) Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Honlaphoz való jogosult hozzáférés és a biztonság szempontjából történő ellenőrzés céljából is felhasználja.
(d) Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait nem bocsátja marketing célból harmadik felek rendelkezésére, ide nem értve az Adatkezelő cégcsoportjához tartozó cégeket.
(e) A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Adatkezelő a mindenkor kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokkal összhangban használja fel.

4. Az adatkezelés időtartama

(a) A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a Felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik (pl.: peres ügyek).

5. Adatok továbbítása

(a) Adatkezelő által Magyarországon gyűjtött személyes adatok a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) belül és kívülre is továbbíthatók, ideértve az Amerikai Egyesült Államokat is. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való továbbítása során Adatkezelő betartja az ú.n. „Safe Harbor Privacy Principles” követelményeit.

6. Cookie-k használata

(a) A cookie (süti) egy számokból és betűkből álló kis adatfájl, amelyet a számítógépe merevlemezén helyezünk el, ezek a kisméretű adatfájlok segítik a Honlap személyre szabott használatát és az Ön felhasználói élményének fokozását. Ezeket az adatfájlokat az Adatkezelő web szervere küldi a Felhasználó gépére a weboldal használata alatt. A cookie-k lehetővé teszik Adatkezelő számára, hogy a Honlapot az egyes Felhasználók érdeklődéséhez igazítsa, vagy, hogy a Felhasználó jelszavát elmentse, ily módon a Honlapra történő ismételt ellátogatáskor a Felhasználónak nem kell minden alkalommal újra beírnia jelszavát.
(b) A legtöbb böngésző alapbeállítása engedélyezi az ilyen adatfájlok fogadását. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k telepítése előtt figyelmeztetést kap a Felhasználó.
(c) Amennyiben nem szeretné, hogy számítógépét azonosítsuk, kérjük, hogy böngészőjében állítsa be, hogy minden cookie-t ki szeretne-e törölni számítógépének merevlemezéről, blokkolni szeretné-e a cookie-kat, illetve, hogy szeretne figyelmeztetést kapni, mielőtt a cookie a számítógépén mentésre kerül.

7. Hordozható számítástechnikai eszközök

(a) A Honlap egyes funkciói kifejezetten hordozható számítástechnikai eszközök által való használatra lettek kifejlesztve. Ennek használatához szükséges lehet, hogy a Felhasználó előzetesen regisztráljon és bejelentkezzen. Ezt követően a hordozható számítástechnikai eszközökre optimalizált alkalmazások használatára vonatkozó adatok összekapcsolásra kerülnek az Ön felhasználói fiókjával.
(b) A Honlap lehetőséget biztosíthat Önnek arra, hogy – választása szerint – applikációt, kis- vagy mini-alkalmazást (widget) vagy más eszközt töltsön le, amelyet a hordozható vagy más számítógépes eszközén tud használni. Az ilyen alkalmazások adatokat tárolhat hordozható vagy más számítógépes eszközén, amely alkalmazások személyes adatokat továbbíthatnak Adatkezelőhöz annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Ön számára a felhasználói fiókjához való hozzáférést és Adatkezelő számára az alkalmazások használatának követését. Egyes alkalmazások lehetővé tehetik az Ön számára, hogy e-mail értesítéseket és más adatokat közöljön az alkalmazásokról. Adatkezelő felhasználhatja a részére ilyen módon továbbított személyes és személyesnek nem minősülő adatokat a meglévő alkalmazások fejlesztésére, minőségjavítására, új alkalmazások kifejlesztésére, továbbá bármely, a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírásokban meghatározott célra.

8. Biztonság

(a) Az Adatkezelő által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen.
(b) A Felhasználó által az Adatkezelőnek megadott személyes adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetők. A biztonsági eljárásokat az új fejlesztésekkel összhangban folyamatosan frissítjük.
(c) Adatkezelő minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatait a Felhasználó számítógépéről Adatkezelő erőforrásai és szerverei felé történő küldése során, valamint Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokat az engedély nélküli hozzáféréstől, nyilvánosságra kerüléstől, módosítástól, illetve megsemmisüléstől megóvja.
(d) Felhasználó kötelezettsége a Honlaphoz történő hozzáférést biztosító jelszó és hozzáférési kód illetéktelen személyektől való védelme.

9. Tájékoztatás, tiltakozás és adatmódosítás

(a) A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az Adatkezelőnél, és bármikor kérheti az általa megadott személyes adatok módosítását, helyesbítését az Adatkezelőtől az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.
(b) A Felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését, zárolását és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti az Adatkezelőtől a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírásokban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

10. Jogorvoslat

(a) A Felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben.
(b) A Felhasználó jogosult vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

11. Elérhetőség

(a) Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségünkön: info@univadis.hu

12. Szolgáltatások

(a) Adatkezelő célja, hogy a lehető legnagyobb érték és a személyre szabott tartalom biztosítása céljából a Honlap felhasználóival interaktív kommunikációt létesítsen. Ebből az okból kifolyólag, az Ön engedélyével, az Adatkezelő tájékoztató anyagot küld elektronikus levélben a Honlapon megjelenő új ajánlatokról, például rendszeres hírlevél formájában. Az interaktív kommunikáció az úgynevezett "Üzenetküldést" (személyes üzenetek elektronikus levélben a Felhasználónak) is magában foglalja. Kérjük, hogy amennyiben e szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni, akkor a megfelelő hírlevélben aktiválja ennek az opciónak a kikapcsolását.
(b) Adatkezelő széles körű ügyfél-adatbázist tart fenn. Adatkezelő ügyfelei igényeinek és kívánságainak minél magasabb szintű kielégítése érdekében, a Felhasználó engedélyével a Felhasználó által a Honlapon megadott személyes adatok Adatkezelő ügyfél-adatbázisában mentésre kerülnek. Amennyiben nem kívánja igénybe venni szolgáltatásunkat, küldjön számunkra egy rövid értesítést a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírásokban megjelölt elérhetőségre.

13. Vegyes rendelkezések

(a) Adatkezelő rendszeres időközönként frissítheti a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírásokat. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások egyes részeit saját belátása szerint módosítsa, azokat kiegészítse vagy törölje. A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások módosítása esetén a módosított, egységes szerkezetű Előírások a Honlapon közzétételre kerülnek, illetve bizonyos esetekben a változásokra Adatkezelő e-mailben is felhívja a regisztrált Felhasználók figyelmét.
(b) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használata egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásnak is minősül, azaz személyhez fűződő jogait nem sérti a felhasználó által megadott személyes adatoknak az itt részletezett adatvédelmi szabályok szerinti kezelése a Szolgáltató által.
(c) A Honlap más honlapokra való hivatkozásokat is tartalmazhat. Adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek a honlapoknak a tartalmára, így Adatkezelő nem vállal felelősséget ezen honlapok adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatárért. Ezekre a honlapokra a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások nem vonatkoznak.
(d) Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; és
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.