Terms of use agreement

Terms of use agreement


Felhasználási feltételek

A Medscape Hálózat részét képező Univadis üzemeltetését az Aptus Health International, Inc. végzi. Ezek a Felhasználási feltételek („Feltételek”) a WebMD LLC és társcégei, köztük az Aptus Health International, Inc. (továbbiakban együttesen mint „WebMD”, „mi”) által egészségügyi szakemberek számára nyújtott webhelyek, mobil alkalmazások és egyéb források használatára vonatkoznak, amelyet „Medscape Hálózatnak” nevezünk, beleértve a Medscape Hálózat felhasználóinak igényeit és érdeklődési körét kielégítő egyénre szabott információkat és szolgáltatásokat is, amilyenek az orvosi hírek, referencia anyagok, klinikai eszközök, alkalmazások, szponzorált programok, hirdetések, e-mail tájékoztatások, orvosi továbbképzések, piackutatási lehetőségek és eszmecserét biztosító fórumok tartoznak (együttesen a „Szolgáltatások”). A Feltételek legújabb verziója bármikor megtekinthető, ha rákattint egy Medscape Hálózat tulajdonában levő oldal alján a Felhasználási feltételek hivatkozásra. Ne feledje, hogy ezek a Felhasználási feltételek csak azokra a tulajdonunkban levő oldalakra és szolgáltatásokra érvényesek, amelyeken nem látható másik Felhasználási feltételekre mutató hivatkozás. Abban az esetben, ha a Medscape Hálózatot másik vállalat vagy annak tulajdona felvásárlása útján bővítjük, az a vállalat továbbra is az ott elhelyezett hivatkozáson keresztül elérhető saját felhasználási feltételei alapján működhet egészen addig, amíg saját gyakorlatunkhoz nem igazítjuk, amely időpontban ott is megjelenítjük az erre a Felhasználási feltételekre mutató hivatkozást. Akár a Medscape Hálózat regisztrált használója, akár nem, a Szolgáltatások használatával elfogadja ezeket a feltételeket. A Szolgáltatásokat ezekkel a feltételekkel használhatja, amelyek kötelező hatályú jogi megállapodást hoznak létre, így annak megsértése esetén érvényt szerezhetünk. Ha nem ért egyet minden Felhasználási feltétellel, ne használja a Szolgáltatásokat!

Fiók regisztráció

Ahhoz, hogy minden Szolgáltatást igénybe tudjon venni, fiókot kell létrehoznia a Medscape Hálózaton. A regisztráció során meg kell adnia a nevét, e-mail címét, foglalkozását, szakterületét és a regisztrációs űrlapon szereplő egyéb adatokat („Regisztrációs adatok”), majd kell választania a fiókhoz egy felhasználónevet és hozzá egy jelszót. Vállalja, hogy a megadott regisztrációs adatok igazak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok, és vállalja, hogy szükség szerint azonnal frissíti őket, hogy továbbra is igazak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok maradjanak. Megpróbálhatjuk ellenőrizni a megadott regisztrációs adatok pontosságát és szükség szerint aktualizálhatjuk őket. A Medscape fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó titkosságának és biztonságának megőrzése egyedül a saját felelőssége, saját felhasználónevét és jelszavát nem engedheti át másoknak a Szolgáltatások használatára. Ön a felelős a fiókjával végzett minden tevékenységért. Ha arra gyanakszik, hogy a fiók adatai más kezébe kerültek, azonnal meg kell változtatnia a felhasználónevét és jelszavát a fiók beállítások funkcióval vagy kérheti hozzá segítségünket is. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a fiók adatainak illetéktelen elérése és használata esetére.

A Szolgáltatások használata

A Szolgáltatásokat orvosok és egyéb egészségügyi szakemberek számára nyújtjuk. A Szolgáltatások használatával kijelenti és szavatolja, hogy megvan a joga, jogosultsága és teljesítőképessége a Feltételek megkötésére és annak tiszteletben tartására és nincs eltiltva a Szolgáltatások vagy valamely részének használatától.

A Szolgáltatásokon keresztül rendelkezésre bocsátott információk és eszközök csak ismeretterjesztő és tájékoztatási célokat szolgálnak. Ugyan reméljük, hogy egészségügyi szakemberként a Szolgáltatásokat hasznosnak találja majd, mindamellett azok semmilyen módon nem kívánnak diagnosztikai szolgáltatásként, platformként működni, valamely diagnózisra tekintettel bizonyosságot nyújtani, ajánlani valamely konkrét terméket vagy terápiát vagy másféle módon helyettesíteni a képzett egészségügyi szakember klinikai ítélőképességét. Beleegyezik, hogy nem használja a Szolgáltatásokat semmilyen orvos-beteg kapcsolat kialakításának szándékával, pl. felhasználók diagnózisára és kezelésére. A Szolgáltatásokból nyert információ kiértékelése, valamint az ilyen információknak a kezelési döntésével kapcsolatosan vagy más módon történő használata vagy téves használata egyedül a saját felelőssége. Elfogadja, hogy egyedül saját maga felel az önre és az orvosi vagy más egészségügyi foglalkozás gyakorlására vonatkozó törvény és szakmai gyakorlatra vonatkozó szabvány betartásáért.

Az itt mondottak ellenére vonatkozhatnak önre bizonyos kötelezettségek és felelősségek aszerint, hogy mely joghatósághoz tartozik az orvosi vagy más egészségügyi szakmai praxisa. A Szolgáltatások vagy a Medscape anyagok jogi megfelelőségére vonatkozóan nem állítunk és nem szavatolunk semmit, a Szolgáltatások és a Medscape tartalmak használata vagy a velük való visszaélés tekintetében a vonatkozó törvények betartása az ön egyedüli felelőssége. Fenntartjuk a jogot, hogy ha úgy kívánjuk, a Medscape Hálózat, a Szolgáltatások és a Medscape Tartalmak rendelkezésre állását vagy elérhetőségét bármikor saját belátásunk szerint valamely személy, földrajzi terület vagy joghatóság számára korlátozhassuk.

Amennyiben ön fogyasztóként úgy dönt, hogy hozzáfér a Szolgáltatásokban elérhető szakmai szintű információkhoz, azokra nem szabad orvosi tanácsként hagyatkoznia és nem szabad a Szolgáltatásokat az orvosi vagy más egészségügyi szakemberrel fenntartott kapcsolat kiváltására használnia. A fogyasztóknak egészségügyi gondokkal, a gyógyszerekkel és egyéb kezelésekkel kapcsolatos döntést is beleértve, mindig orvosukhoz kell fordulniuk vagy súlyos helyzetben a sürgősségi ellátás személyzetéhez kell fordulni azonnali segítségért.

Feltéve, hogy betartja ezeket a Feltételeket, a Szolgáltatások használatára és a Szolgáltatásokon keresztül rendelkezésre bocsátott információk és anyagok megtekintésére, az alább megadott értelmű Felhasználói Tartalmakat is beleértve („Medscape Tartalom”), kizárólag saját személyes és szakmai használatára korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható és tovább nem engedményezhető jogot kap. A Szolgáltatásokat, a Medscape Tartalmakat és a Medscape Hálózat tulajdonát nem használhatja, nem másolhatja, nem adaptálhatja, nem módosíthatja, nem készíthet belőle származó munkát, nem terjesztheti, nem licenszelheti, nem értékesítheti, nem ruházhatja át, nem jelenítheti meg nyilvánosan, nem adhatja elő nyilvánosan, nem továbbíthatja, nem közvetítheti adatfolyam szolgáltatással, nem közvetítheti és semmilyen más módon sem használhatja ki, kizárólag a Feltételek által kifejezetten megengedett módon. Az itt kifejezetten megadott jogokon felül minden jogot fenntartunk az adott esettől függően magunknak vagy az adott licencadók számára.

A Medscape hálózaton előfordulhatnak nem a Medscape Hálózat részét képező webhelyekre és forrásokra mutató hivatkozások. Elfogadja, hogy ezekkel a webhelyekkel és forrásokkal kapcsolatban nincs felelősségünk és kötelezettségünk, így többek között az elérhetőségüket és az általuk nyújtott információkat és tartalmakat illetően sem. A harmadik fél webhelyek forrásainak felvétele a Medscape Hálózatba nem jelenti azt, hogy ezek a források bírnák jóváhagyásunkat.

Vállalja, hogy a Szolgáltatások használata kapcsán a következő tevékenységektől tartózkodni fog:

 1. Fejlécek meghamisítása vagy az azonosítások más módon történő manipulálása a Szolgáltatásokon keresztül kapott anyagok eredetének elrejtése céljával;
 2. A Medscape Webhely, a Medscape App vagy azok valamely elemének, a WebMD vagy Medscape védjegyének vagy más saját fejlesztésű információjának használata, megjelenítése, tükrözése vagy belefoglalása az adott esettől függően a WebMD vagy a Medscape írásos engedélye nélkül;
 3. A Medscape Hálózaton belül előforduló szerzői jogi, védjegy vagy más tulajdonjogi jelzések eltávolítása, a WebMD és a Medscape, illetve licencadóikét is beleértve;
 4. Márkáink, logóink, védjegyek és egyéb tulajdonosi jelzésünk megsértése vagy használata bármilyen vállalkozás nevében, e-mailben, URL-ben vagy más összefüggésben, hacsak azt az adott esettől függően a WebMD vagy a Medscape előzőleg írásban kifejezetten nem engedélyezte;
 5. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamilyen technikai védelem megkerülésének kísérlete;
 6. A Medscape Hálózat tulajdonának vagy benne található tartalmak elérésének, keresésének kísérlete a webböngészőkkel általánosan elérhető szoftveres úton kívül keresőmotor, szoftver, eszköz, ügynök, készülék vagy szerkezet (ideértve a parancsfájlokat, botokat, különféle robotokat (spider, scraper, crawler), adatbányászati és hasonló eszközöket) útján;
 7. Lánclevelek, piramisjátékok, hirdetések és kéretlen anyagok posztolása, feltöltése, elküldése vagy egyéb módon történő terjesztése;
 8. Az, ha másnak adja ki magát vagy téves állítás tétele máshoz fűződő kapcsolatáról;
 9. Információk legyűjtése vagy más módon történő összegyűjtése másokról, az e-mail címeket is ideértve;
 10. A Szolgáltatások vagy a hozzá tartozó számítógép vagy műszaki rendszerek megzavarása, működésének megszakítása;
 11. Valamely felhasználó, gazdagép vagy hálózat hozzáférésének, elérhetőségének megzavarása vagy megzavarási kísérlete, ideértve többek között a vírus küldést, a túlterhelést, elárasztást, kéretlen levelek vagy levélbombák küldését a Medscape webhelyre vagy Medscape Appra;
 12. Más felhasználó magánszférájának megsértése. Ezek közé tartozik másvalaki felhasználói jelszavának, telefonszámának, címének, üzenetküldési azonosítójának, címének vagy más személyes azonosításra alkalmas információ felfedése; továbbá
 13. A Medscape Hálózat tulajdonának, a Szolgáltatásoknak és a Medscape Tartalmaknak bármilyen a jelen Feltételek által nem megengedett módon történő használata.

Külön értesítés nélkül megtehetjük (de nem vagyunk kötelesek megtenni) a következőket:

 1. A Medscape Hálózaton belüli nyilvános helyekre feltölteni kívánt Felhasználói Tartalmak rögzítése vagy előzetes szűrése;
 2. Annak kinyomozása, hogyan használja a Szolgáltatásokat, amikor azt a vonatkozó törvények, szabályozások, kormányzati kérések és jogi eljárások betartásának érdekében helyénvalónak ítéljük;
 3. Az általunk a Felhasználási feltételeknek nem megfelelőnek ítélt Felhasználói Tartalmak eltávolítása;
 4. A Medscape Hálózathoz való hozzáférésének megszüntetése, miután megállapítottuk, hogy megszegte ezeket a Felhasználási feltételeket; továbbá
 5. Medscape Tartalmak szerkesztése

A Szolgáltatásokkal ön által elérhetővé tett információk

Egyes szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználók számára tartalmak beküldését, amely többek között lehet szöveg, kép, fénykép, ábra, diagram, illusztráció, jelentés, adatok és hang („Felhasználói Tartalom”). A regisztrációs adatok nem tartoznak a felhasználói tartalmak közé. Amikor a Szolgáltatásokon keresztül Felhasználói Tartalmat küld be, azzal automatikusan megadja számunkra hozzá az örökös, nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjaktól mentes, teljesen kifizetett, átruházható, tovább licenszelhető (több szinten) engedélyt a Felhasználói Tartalomhoz terjesztésre, továbbításra, másolásra, webtárolásra, nyilvános közzétételre és előadásra, kivonat és adaptáció készítésére, értékesítésre, belőle származékos munka készítésére és egyéb módon történő használatára és kiaknázására bármilyen médiában, akár ismert már, akár ezután fejlesztik ki, a Medscape Hálózaton belül és azon kívül is bármilyen a Medscape adatvédelmi nyilatkozatával összhangban levő célra. Elfogadja, hogy a Szolgáltatásokon keresztül beküldött Felhasználói Tartalmakért kizárólagos felelősség terheli. Kijelenti és szavatolja, hogy vagy ön a Felhasználói Tartalom teljes és kizárólagos tulajdonosa vagy minden ahhoz szükséges jog, licensz, beleegyezés és tulajdonátruházási okirat a rendelkezésére áll, hogy az adott Felhasználói Tartalomra vonatkozóan minden jogot a Felhasználói Feltételekben megadott módon ránk ruházzon.

Az ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett Felhasználói Tartalom a vonatkozó törvényeknek megfeleljen, így többek között az adatvédelemről és a jó klinikai és etikai gyakorlatokról rendelkezőknek is. Mielőtt bármilyen Felhasználói Tartalmat beküldene a Szolgáltatásokon keresztül, el kell távolítania belőle minden személyeket azonosító vagy személyek azonosítását nagy valószínűséggel lehetővé tevő információt, pl. neveket, e-mail címeket, TAJ-számokat, biztosítási azonosító számokat vagy más egyedi azonosító számot, biometrikus azonosítókat, arcot vagy ismertetőjegyeket, tetoválást vagy hegeket tartalmazó fényképeket. Amennyiben a Szolgáltatásokon keresztül beküldött Felhasználói Tartalomban nem szüntet meg minden személyi azonosítási lehetőségét, akkor kizárólagos felelősséggel tartozik az ebből származó követelésekkel szemben.

Vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatásokat olyan Felhasználói Tartalmak elérhetővé tételére, amelyekre vonatkozóan:

 1. valamilyen szerződéses vagy bizalmi megállapodás vagy törvény alapján nincs meg a joga az elérhetővé tételre;
 2. sérti, hűtlenül kezeli vagy megszegi valamely harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, erkölcsi jogát vagy más szellemi tulajdonjogát, vagy a nyilvánosságra hozatali vagy adatvédelmi jogát;
 3. valamilyen vonatkozó törvény vagy szabályozás megszegését eredményezi, amilyen például többek között az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségről szóló törvényt (HIPAA) vagy bármilyen más vonatkozó adatvédelmi törvényt;
 4. törvénytelen, ártalmas, obszcén, rágalmazó, fenyegető, zaklató, bántalmazó, botrányos, sértő vagy kínos valakire vagy valamire nézve;
 5. diszkriminációt, elvakultságot, fajgyűlöletet, gyűlöletet, zaklatást vagy ártalmat szít valaki vagy valamilyen csoport ellen;
 6. illegális tevékenységet mozdít elő;
 7. csalárd, hamis, félrevezető vagy megtévesztő;
 8. hirdetést testesít meg vagy üzlet előmozdítását; továbbá
 9. vírust vagy más ártalmas, valamilyen számítógépes szoftver vagy hardver működésének megszakítását, tönkretételét vagy használhatóságának korlátozását célzó számítógépes programot tartalmaz.

Tulajdonosi jogok

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Medscape Hálózat és a hozzá kapcsolódóan használt sok szoftver („Szoftver”) a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és egyéb törvények által védett saját fejlesztésű és bizalmas információkat tartalmaz. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Medscape Tartalmat védik a szerzői jogi, védjegy, szolgáltatási név, szabadalmi és egyéb tulajdonjogi és törvényi jogszabályok. A vonatkozó törvény által kifejezetten megengedett és az általunk és a licencadó által engedélyezett eseteken kívül vállalja, hogy a Medscape Hálózatot, a Medscape Tartalmat és Szoftvereket sem egészben, sem részben nem módosítja, nem kölcsönzi ki, nem lízingeli, nem értékesíti, nem forgalmazza, nem továbbítja, nem sugározza, nem mutatja be nyilvánosan, nem készít belőle származó munkát, és nem „gyűjtöget belőle” sem kereskedelmi sem egyéb célra. A Medscape Hálózat és a Szolgáltatások minden ezekben a Feltételekben kifejezetten megengedettől eltérő használata annak megszegését jelenti és a saját és harmadik felek szellemi tulajdonjogába ütközik.

A Szolgáltatásokkal nyújtott információkat megtekintheti az interneten, az egyes cikkeket letöltheti a számítógépére vagy mobil készülékére későbbi olvasás céljára vagy kinyomtathatja a cikket önmaga számára. A szerzői jogi megjegyzéseket az anyagainkról eltávolítani tilos. Vállalja, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen más módon nem próbálja meg elérni, csak a Szolgáltatások elérésére általunk nyújtott felületen keresztül.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Univadis Adatvédelmi Nyilatkozat ad tájékoztatást a Szolgáltatások felhasználóival kapcsolatosan végzett adatgyűjtési, használati és közlési tevékenységünkről. A Szolgáltatások elérésével és használatával elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit, érti és tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi nyilatkozat a Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

Kapcsolat harmadik felekkel

A Szolgáltatásokban vagy azon keresztül talált hirdetők vagy egyéb harmadik felek promócióiban való részvétele, velük folytatott levelezése és ügyletei, az áruk és szolgáltatások kérését és leszállítását is beleértve, és az ilyen ügyletekhez kapcsolódó minden egyéb feltétel, kikötés, jótállás vagy állítás kizárólag az ön és a harmadik fél között történik. Elfogadja, hogy bennünket semmilyen felelősség és kötelezettség nem terhel az ilyenfajta ügyletek vagy a harmadik felek Szolgáltatáson keresztüli bemutatása következtében ön által esetlegesen elszenvedett semmilyen fajta kár és veszteség tekintetében.

A szerződésre irányadó jog

Az adott webhelyeinken elérhetővé tett Szolgáltatások elemeit az Egyesült Államokban, New York állambeli irodáinkból irányítjuk. A Szolgáltatások használatával elfogadja, hogy New York állam törvényei és jogszabályai vonatkozzanak minden a Szolgáltatások használatával kapcsolatos ügyre, tekintet nélkül a jogelvek választására.

Megszüntetés és módosítás

Elfogadja, hogy bizonyos körülmények között előzetes bejelentés nélkül ideiglenes vagy állandó jelleggel megszüntethetjük a Szolgáltatásokat (vagy valamely részét) vagy megszüntethetjük a fiókját és törölhetünk minden ön által a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett Felhasználói Tartalmat, akár bejelentéssel akár bejelentés nélkül a következő okok fennállása esetén (a teljesség igénye nélkül): (a) jelen Feltételek vagy más benne hivatkozott megállapodások és irányelvek elleni vétség, azok megszegése, (b) az igazgatásrendészet vagy más állami hivatal kérése, (c) az ön saját kérése, (d) a Szolgáltatások megszűnése vagy rajta (vagy valamely részén) végzett jelentős változtatások, (e) műszaki vagy biztonsági nehézségek, gondok, (f) hosszabb idejű inaktivitás, illetve (g) csalárd, illegális tevékenységekben való részvétele. Elfogadja, hogy minden ilyen okból történő megszüntetést elvégezhetünk saját belátásunk szerint és a fiókja vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetése miatt sem az ön sem harmadik felek irányába bennünket semmilyen kötelezettség nem terhel.

Felelősség kizárása

A MEDSCAPE HÁLÓZATOT, TULAJDONAIT, SZOLGÁLTATÁSAIT ÉS A MEDSCAPE TARTALMAT MINDEN TOVÁBBI NÉLKÜL NYÚJTJUK, „AHOGY VAN”, BÁRMIFÉLE, AKÁR KIFEJEZETT AKÁR HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. ANÉLKÜL, HOGY AZ ELŐBB MONDOTTAKAT KORLÁTOZNÁNK, KIFEJEZETTEN ELUTASÍTUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A VALAMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A ZAVARTALAN ÉLVEZHETŐSÉGRE VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT, ÉS MINDEN KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ SZAVATOSSÁGOT. NEM SZAVATOLJUK, HOGY A MEDSCAPE HÁLÓZAT, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A MEDSCAPE TARTALOM MEG FOG FELELNI AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK ÉS NEM SZAVATOLJUK HOGY MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTESEN, BIZTONSÁGGAL ÉS HIBAMENTESEN ELÉRHETŐ LESZ. A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL SZERZETT TARTALOM PONTOSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, HIÁNYTALANSÁGÁT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT NEM SZAVATOLJUK. SEMMILYEN ÁLTALUNK ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓ NEM KÉPEZ OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMIT ITT KIFEJEZETTEN NEM TETTÜNK MEG. A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL KAPOTT VAGY HASZNÁLT TARTALOMRA KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HAGYATKOZHAT. A MEDSCAPE HÁLÓZAT TÖBBI FELHASZNÁLÓJÁVAL FOLYTATOTT KAPCSOLATAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓI TEKINTETÉBEN KIZÁRÓLAGOSAN ÖN A FELELŐS. TISZTÁBAN VAN VELE, HOGY NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A MEDSCAPE HÁLÓZAT FELHASZNÁLÓINAK SZŰRÉSE TEKINTETÉBEN, A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKAT SEM ELLENŐRIZZÜK ÉS AZOKÉRT FELELŐSSÉGET SEM VÁLLALUNK. NEM NYÚJTUNK ORVOSI TANÁCSOT ÉS NEM AJÁNLUNK, NEM HAGYUNK JÓVÁ SEMMILYEN KONKRÉT TERMÉKET, TERMÉK HASZNÁLATOT, TERÁPIÁT, TESZTET, ORVOST, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMEBERT ÉS VÉLEMÉNYT.

Felelősség

Semmi esetre sem vállalunk semmilyen kártérítési kötelezettséget (beleértve az alkalomszerű és következményes károkat, a személyi sérüléseket, halált, elmaradt hasznot és az adatvesztésből vagy az üzletmenet megszakadásából eredő károkat) sem mi, sem igazgatóink, tisztviselőink, alkalmazottaink, alvállalkozóink, ügynökeink, szponzoraink, licenszadóink, sem a Medscape Hálózat, a Szolgáltatások és a Medscape Tartalmak készítésében, fejlesztésében és szállításában részt vevő más jogi és természetes személyek olyan károk tekintetében, amelyek a Feltételekből vagy azzal kapcsolatosan merülnek fel vagy a Medscape Hálózat, a Szolgáltatások és a Medscape Tartalmak használatából vagy éppen elérhetetlenségéből és használhatatlanságából erednek, vagy más személyekkel a Szolgáltatások használatának következtében folytatott kapcsolata vagy kommunikációja nyomán merülnek fel, akár szavatosságon, szerződésen, magánjogi vétkes cselekményen, vagy bármilyen más jogalapon nyugszanak is és attól függetlenül, hogy mi, a licenszadóink, beszállítóink és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban megemlített harmadik felek az adott kár bekövetkezésének lehetőségéről kaptunk-e tájékoztatást avagy nem. Mi, a licenszadóink, beszállítóink és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban megemlített harmadik felek nem vállalunk felelősséget semmilyen személyi sérülés vagy akár halál tekintetében, amely a Szolgáltatások használata vagy az azzal való visszaélés vagy a Szolgáltatásokon keresztül nyújtott információk miatt következik be. A Szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minden követelését legkésőbb egy (1) éven belül jelezni kell attól számítva, hogy az annak kiindulásául szolgáló esemény megtörtént. A Feltételek jogorvoslati lehetőségei kizárólagosak és a Feltételekben kifejezetten megadott lehetőségekre korlátozódnak. A fent kifejtett kártérítési korlátozások az ön és köztünk kötött megállapodás alapvető elemeit jelentik.

Kártalanítás

Vállalja, hogy mindannyiunkat és rendre igazgatóinkat, tisztviselőinket, alkalmazottainkat, ügynökeinket, licenszadóinkat és beszállítóinkat megvédi, előre mentesíti és kármentességet biztosít számunkra a Medscape Hálózat, a Szolgáltatások és a Medscape Tartalom használatából vagy eléréséből eredően vagy állítólagosan abból eredően, illetve a Feltételek megszegéséből eredően felmerülő minden igény, kereset és követelés, kötelezettség és peren kívüli egyezség vonatkozásában, beleértve többek között a méltányos mértékű jogi és könyvelési díjakat is.

Felszólítás levételi eljárások és szerzői jogi képviselő

Ha jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a Medscape Hálózaton belül valamely anyag érti a szerzői jogait, kérheti a kérdéses anyagok eltávolítását (vagy az elérhetőségük megszüntetését) a szerzői jogi megbízottunktól (alább megadva) a következő információk elküldésével:

 1. A szerzői joggal védett mű azonosítása, amelyre vonatkozóan a jogsértést feltételezi. Kérjük írja le a munkáját, ha lehet csatoljon a mű hiteles változatáról másolatot vagy hivatkozást (pl. URL).
 2. A véleménye szerinti jogsértést elkövető anyag azonosítása, és a helyének megadása. Kérjük, adjon leírást az anyagról és adja meg hozzá az URL-t vagy valamilyen egyéb állandóan elérhető információt, ami alapján megtalálhatjuk az anyagot.
 3. A neve, címe, telefonszáma és (ha van) e-mail címe.
 4. Nyilatkozatot, melyben leírja, hogy jó oka van az anyag kifogásolt használatával kapcsolatban azt hinni, hogy a szerzői jog tulajdonosa, képviselője és a törvény azt nem engedélyezi.
 5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megadott információk pontosak, és annak kijelentése „hamis tanúzás terhe mellett”, hogy ön a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa által felhatalmazottként az ő nevébe jár el.
 6. A szerzői jog tulajdonosának vagy felhatalmazott képviselőjének aláírása vagy annak elektronikus megfelelője.


A webhellyel kapcsolatban a szerzői jogokkal foglalkozó képviselőnk a következő:

WebMD LLC
Attn: Designated Copyright Agent
1201 Peachtree Street, NE
400 Colony Square, Suite 2100
Atlanta, Georgia 30361
copyright@webmd.net
Vagy telefonon: 866-788-3097

A szerzői jogtulajdonos vagy a nevében eljáró felhatalmazott képviselője által a fenti követelményeknek nem eleget tevő felszólítást nem tekintjük elégségesnek és nem tekintjük úgy, hogy kellő tájékoztatást adott volna számunkra a konkrét tényeket és körülményeket illetően, amelyek bizonyítanák az anyagra vagy cselekedetre a jogsértést. Bármely felhasználó fiókját megszüntethetjük, ha meghatározásra kerül, hogy visszaesően jogsértést követett el.

Módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatásokat, a Medscape Tartalmakat és ezeket a Feltételeket saját belátásunk szerint előzetes bejelentés nélkül bármikor módosíthassuk, abbahagyjuk vagy megszüntethessük. Ha a Feltételeinken jelentős módosításokat végzünk, azt a Medscape Hálózaton belül be fogjuk jelenteni. Ha a Feltételek módosítása után továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásokhoz és használja őket, azáltal egyúttal elfogadja a módosított Feltételeket. Ha a módosított Feltételek nem fogadhatók el az ön számára, akkor vállalja, hogy azonnal abbahagyja a Medscape Hálózat és a Szolgáltatások használatát.

Megállapodás teljessége

Amennyiben a webhelyen elhelyezett „jogi nyilatkozat” kifejezetten másként nem rendelkezik, ezek a Feltételek (a Medscape Hálózat Adtavédelmi Nyilatkozatával együtt) az ön és a WebMD és a Medscape között a Medscape Hálózat és a hozzátartozó Szolgáltatások és Medscape Tartalom használatára vonatkozóan létrejött megállapodás egészét jelentik.

Ezek a Feltételek jelentik a Medscape Hálózatra és a Szolgáltatásokra vonatkozóan az ön és a WebMD, a Medscape közötti létrejött teljes és kizárólagos megegyezést, megállapodást, ezek a Feltételek minden a Medscape Hálózat és a Szolgáltatásokra vonatkozóan az ön és a WebMD, a Medscape közötti előzetesen létező írásbeli és szóbeli egyezséget, megállapodást felülírnak és a helyükbe lépnek.

Átruházás

Ezeket a Feltételeket jogi vagy más módon nem ruházhatja át és nem adhatja át az előzetes írásos beleegyezésünk nélkül. Minden ilyen belegyezés nélküli próbálkozás a Feltételek átadására vagy átruházására semmis és hatálytalan lesz. A Feltételeket saját belátásunk szerint, mindenféle korlátozás nélkül átruházhatjuk vagy átadhatjuk. Az előzőek értelmében, a Feltételek haszna átháramlik és köti a feleket, jogutódjaikat és engedélyezett átruházás esetén az engedményest. Továbbá, a Feltételekben leírt jogokat bármelyikünk gyakorolhatja.

Értesítések

Minden az alábbiakban megkövetelt és megengedett értesítés és egyéb kommunikáció, a Feltételek lényeges módosításáról szóló bejelentést is beleértve, írásos formában készül és: (i) e-mailben adjuk (minden esetben a regisztrációs adatainál megadott e-mail címre); vagy (ii) a Medscape Hálózaton tesszük közzé. Az e-mailben kiküldött értesítések esetén az értesítés kézbesítésének napja az e-mail elküldésének napja tekintendő.

Joglemondás kizárása

Amennyiben a Feltételek valamely jogát vagy rendelkezését nem érvényesítjük, az semmi esetre sem értelmezendő úgy, hogy az adott jog vagy rendelkezés jövőbeli kikényszerítéséről lemondunk. Kivéve, ahol a Feltételek arról kifejezetten rendelkeznek, ha valamely fél a Feltételek nyújtotta bármely jogorvoslati lehetőségével él, a Feltételek szerinti egyéb vagy másfajta jogorvoslati lehetőségeit nem érinti.

További hatály

A Feltételek minden rendelkezése továbbra is hatályos a Medscape Hálózati fiókjának megszűnése után, kivéve a Szolgáltatások és a Medscape Tartalom elérésére és használatára szóló engedélye.

Kapcsolatfelvétel

Ha a Szolgáltatásokkal vagy ezekkel a Feltételekkel kapcsolatosan kérdése merül fel, vagy valamilyen visszajelzést kíván adni, a contactus@aptushealth.com címen érhet el bennünket. Visszajelzés és javaslatok beküldése esetén azzal megadja számunkra az esetlegesen a visszajelzésben vagy javaslatokban meglevő szellemi jogi tulajdonjogához a nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjaktól mentes engedélyt annak felhasználására a Szolgáltatások továbbfejlesztésében.

Legutóbbi frissítés: 2020. január 1.