Terms of use agreement

Terms of use agreementAZ UNIVADIS.HU HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI


Utoljára frissítve: [2014. augusztus 22.]. napján

ÜDVÖZÖLJÜK AZ UNIVADIS.HU HONLAPON!

Az Univadis.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el maradéktalanul a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, úgy Ön nem jogosult a Honlap használatára és kérjük, hogy hagyja el a Honlapot.

1. Tulajdonos és üzemeltető

(a) A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-903998; székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; a továbbiakban: „MSD”). Az MSD Pharma a Merck & Co. Inc. (székhelye: Whitehouse St. New Jersey, USA) cégcsoport tagja.

2. Hatály

(a) A Honlap kizárólag Magyarországon történő felhasználás céljából, magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek számára készült.
(b) A Honlap elsősorban Magyarországon tevékenykedő orvosok (egészségügyi szakemberek) számára szóló információt és szolgáltatásokat nyújt – beleértve, de nem kizárólagosan, tudományos, szakmai cikkeket, diákat, eszközök leírását, továbbképzési anyagokat és más szakmai forrásokat – ugyanakkor a Honlapon található egyes tartalmak más személyek számára is hozzáférhetőek.
(c) A jelen Felhasználási Feltételek kizárólag a Honlap használatára vonatkoznak. Az MSD más honlapokat is üzemeltethet, amelyekre az adott honlapon elérhető felhasználási feltételek irányadóak.

3. Alkalmazandó jog

(a) A Honlap használatára és tartalmára a magyar jog szabályai irányadók.
(b) A Honlap tartalma mindenkor megfelel a kötelezően alkalmazandó magyar jogszabályok előírásainak.

4. Felhasználási Feltételek elfogadása

(a) A Honlap használatával Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a Honlap használata során a jelen Felhasználási Feltételekben és a Honlap Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások foglaltakat megtartja.
(b) MSD rendszeres időközönként frissítheti a jelen Felhasználási Feltételeket. MSD fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek egyes részeit saját belátása szerint módosítsa, azokat kiegészítse vagy eltávolítsa. A jelen Felhasználási Feltételek módosítása esetén a módosított, egységes szerkezetű rendelkezések a Honlapon közzétételre kerülnek, illetve bizonyos esetekben a változásokra az MSD e-mailben is felhívhatja a Honlapon regisztrált felhasználók figyelmét.
(c) A Felhasználási Feltételek, valamint az Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások aktuális változatát bármikor megtekintheti a Honlapon található linkre kattintva.

5. Tartalom és szolgáltatások

(a) A Honlapon található információk, szövegek, képek, grafikák, diák, adatok, audio- és video anyagok, továbbképzési anyagok, szakmai források és egyéb elérhető tartalmak (a továbbiakban együtt: „Tartalom”) felhasználására a jelen Felhasználási Feltételek és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
(b) A Honlap tartalmazhat egyes egészségügyi állapotokkal és rájuk vonatkozó kezelésekkel kapcsolatos általános információkat, ugyanakkor a Honlapon található információk önmagukban nem alkalmasak konkrét egészségügyi állapotok értékelésére, vagy egészségügyi problémák azonosítására, kezelésére. Amennyiben egészségügyi állapotával kapcsolatos kérdése, vagy problémája van, mindenkor forduljon szakképzett orvoshoz személyre szabott orvosi tanácsért.
(c) A Honlap Tartalma nem helyettesítheti a szakképzett orvos (egészségügyi szakember) szakmai megítélését. Amennyiben Ön egészségügyi szakemberként használja a honlapot, úgy a saját szakmai meggyőződését kell használnia a Honlap Tartalmának értékelésekor. Amennyiben Ön egészségügyi szakember, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Honlapon található információk nem teljeskörűek és nem helyettesítik az Ön szakmai meggyőződését. Javasoljuk, hogy tekintsen meg más szakmai forrásokat és referenciákat is mielőtt bármilyen értékelést vagy terápiás döntést hozna.
(d) A Honlapon a mindenkor alkalmazandó jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett keretek között gyógyszertermékek és hatóanyagok kerülhetnek említésre. A Honlapon említésre kerülő gyógyszertermékek alkalmazása során mindenkor az érvényes alkalmazási előírás tartalma irányadó.
(e) A Honlapon Tartalma a szerzők véleményét, meggyőződését és eredményeit tükrözi, amelyek eltérhetnek az MSD álláspontjától. A közölt információ helyességéért és a felhasználásából eredő következményekért az MSD nem vállal felelősséget.

6. Megengedett használat köre

(a) Saját, nem üzletszerű céljaira Ön a Honlap bármely oldalát (oldalait) vagy azok kivonatát letöltheti, illetve egy példányban kinyomtathatja.
(b) Tilos a Honlapon található bármely Tartalom részben, vagy egészben kereskedelmi célú és/vagy üzletszerű felhasználása.
(c) Tilos bármely kinyomtatott vagy letöltött Tartalom papír alapú vagy digitális másolatának bármilyen módosítása.
(d) Tilos bármely, a Honlapon található szöveg, kép, illusztráció, grafika, videó- illetve hanganyag felhasználása anélkül, hogy annak pontos forrására megfelelő hivatkozás történne. Az MSD és bármely meghatározható közreműködő személy szerzői státuszát, mint a Honlapon található Tartalmak szerzőit minden esetben fel kell tüntetni a Honlapon található bármely Tartalom felhasználása során.
(e) A Honlapra történő hivatkozás (linkelés) esetén Ön köteles gondoskodni arról, hogy azt tisztességesen, a mindenkor vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és iránymutatásoknak megfelelően teszi, valamint nem sérti, vagy használja fel előnyszerzés céljából az MSD jó hírnevét. Tilos a Honlapra történő hivatkozást olyan módon elhelyezni, hogy az bármilyen az MSD-hez köthető – de nem létező – kapcsolat, vagy hozzájárulás látszatát keltse. A Honlap nem ágyazható be más Honlapba. Az MSD kérésére azonnal törölni kell bármely a Honlapra mutató hivatkozást.
(f) Ha Ön a Honlap bármely részének kinyomtatásával, lemásolásával vagy letöltésével megszegi a jelen Felhasználási Feltételeket, akkor a Honlap használatához való joga azonnal megszűnik és köteles – az MSD választása szerint – a Tartalmakról Ön által készített másolatokat visszajuttatni, vagy megsemmisíteni. Ezen felül az MSD, illetve az egyes Tartalmak szerzői kártérítési igényt is támaszthatnak Önnel szemben.

7. Hozzáférés a Honlaphoz

(a) A Honlaphoz való hozzáférés ideiglenes alapon engedélyezett.
(b) A Honlap egyes – egészségügyi szakemberek számára előzetes regisztrációt és azonosítást követően elérhető – részei kizárólag megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező egészségügyi szakemberek számára készültek és hozzáférhetőek.
(c) A Honlap felhasználói felelősek az általuk, a Honlap használata érdekében (regisztráció), avagy azzal összefüggésben megadott saját adataik – különösen, de nem kizárólagosan az orvosi engedély száma, szakterület megjelölése, stb. – mindenkori pontosságáért, aktualitásáért. A regisztrált felhasználó köteles a Honlapon történő regisztráció során közölt adatokban bekövetkező bármely változást a változást követően haladéktalanul, de legalább három (3) munkanapon belül közölni az MSD-vel.
(d) Az MSD fenntartja a jogot a Honlap egésze és a Honlapon található egyes szolgáltatások vagy Tartalmak külön figyelmeztetés nélkül történő módosítására, felfüggesztésére, törlésére, vagy megszüntetésére, illetve egyéb módon ideiglenes, vagy végleges jelleggel történő hozzáférhetetlenné tételére.
(e) Az MSD nem vállal felelősséget a Honlap elérésének bármely okból, bármely időben vagy időszakban történő szüneteléséért, elérhetetlenné válásáért.

8. Adatkezelés és adatvédelem

(a) A Honlap használójaként, Ön felelős az MSD-nek a Honlapon keresztül, vagy annak alapján, önkéntesen, kizárólag a saját elhatározása alapján nyújtott adatok hitelességéért.
(b) Ha Ön adatot oszt meg a Honlap Tartalmához kapcsolódva – ideértve a visszajelzéseket vagy adatokat, mint például a kérdések, észrevételek, javaslatok vagy ezekhez hasonló más információkat –, akkor az MSD feltételezi, hogy az ilyen adat nem tekintendő bizalmas információnak, és az MSD-nek nem keletkezik semmilyen kötelezettsége az ilyen adattal kapcsolatban és szabadon felhasználhat bármilyen célra bármilyen ötletet, koncepciót, technikai ismeretet vagy eljárást, amelyet az ilyen adat bármilyen célból tartalmaz, ideértve, de nem kizárólagosan, a fejlesztési, gyártási és marketing tevékenységet. Az MSD kizárólag akkor kezeli az Ön által a Honlapon keresztül, vagy annak alapján megosztott bármely adatot bizalmasan, ha ezt határozottan és kifejezetten kéri az adat megosztásával egyidejűleg.
(c) A Honlap használóitól a Honlapon keresztül, vagy annak alapján az MSD-hez kerülő adatok védelmére és kezelésére – beleértve a személyes adatok kezelését és védelmét – vonatkozó további szabályokat a Honlap Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások tartalmaznak, amely dokumentum ide kattintva [LINK] érhető el.

9. Szellemi tulajdon

(a) A Honlapon található valamennyi Tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, amelynek jogosultja vagy felhasználásra jogosultja az MSD, kivéve azokat a Tartalmakat, amelyekre kifejezetten eltérő rendelkezés vonatkozik.
(b) Tilos a Honlapon található Tartalom részének vagy egészének bármilyen formában történő felhasználása, reprodukciója, a jelen Felhasználási Feltételekben engedélyezett felhasználások kivételével.

10. Harmadik fél által szolgáltatott Tartalom

(a) A Honlap tartalmazhat az MSD-től eltérő, harmadik fél által kiadott Tartalmakat is, illetve hivatkozásokat (linkeket), melyek akár az MSD akár, az MSD-től eltérő személy honlapjára vezetnek. Az MSD nem vállal felelősséget harmadik fél által kiadott információkért, vagy olyan honlapok Tartalmáért, melyekre mutató hivatkozások a Honlapon találhatóak. Ezekre a honlapokra azok saját használati feltételei az irányadók.

11. Felelősség korlátozása és kizárása

(a) Az MSD, a cégcsoport többi tagja és az MSD-vel kapcsolatban álló harmadik felek semmilyen felelősséget, szavatosságot és garanciát nem vállalnak a Honlappal kapcsolatosan – beleértve különösen a Honlapon elérhető Tartalmat és a Honlap működtetését –, ideértve, de nem kizárólagosan a Tartalom pontosságára és teljességére, minőségre, a felhasználó által szándékolt célra való alkalmasságra, az ésszerű gondosságra és jártasságra, valamint a tulajdoni jogokra vonatkozó garanciákat, kivéve, ha kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés a garanciavállalás kötelezettségét kifejezetten előírja.
(b) A Honlap használata kizárólag a Honlapot használó személy felelősségére történik és az MSD nem vállal felelősséget semmiféle számítógépes vírus, rosszindulatú szoftver, káros adat vagy más Tartalom vonatkozásában, amely technológiailag kártékony, és amely a felhasználót a Honlap használatát követően fertőzte meg.
(c) Az MSD kizárja minden, a Honlap vagy az azon elérhető információk, anyagok illetve Tartalom használatából vagy ahhoz kapcsolódóan fellépő bármilyen igényre, veszteségre, követelésre vagy kárra vonatkozó felelősségét, függetlenül attól, hogy az ilyen igények, veszteségek, követelések vagy károk előreláthatóak, vagy korábban ismertek voltak-e.
(d) Az MSD minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon megjelenő Tartalom a nyilvánosságra hozatal időpontjában helyes legyen, az MSD nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon előforduló bármely hibáért, szövegkihagyásért vagy pontatlan Tartalomért.
(e) Az MSD minden ésszerű intézkedést megtesz a Honlapon megjelenő Tartalom megbízhatósága, pontossága, időszerűsége és teljessége érdekében, ugyanakkor az MSD semmilyen felelősséget nem vállal a Honlapon elérhető Tartalom megbízhatóságáért, pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért. A Honlapon elérhető tartalmakat egyedüli információs forrásként ne fogadja el, mindig törekedjen az információk más forrásból is történő megerősítésére. A Honlap és Tartalmának elérése, felhasználása és értelmezése kizárólag a Honlapot használó saját felelősségére történhet.
(f) A jelen Felhasználási Feltételek nem zárják ki, vagy korlátozzák az MSD felelősségét az MSD (vagy munkavállalója, megbízottja vagy ügyvezetője) hanyagsága miatt bekövetkező halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás, vagy tisztességtelen megtévesztés esetén illetve bármely más olyan esetben, amikor a jogszabályok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását vagy kizárását.
(g) Az MSD a Honlapon lévő Tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap Magyarországon kívüli felhasználása esetén.

12. A Felhasználási Feltételek megsértése

(a) Az MSD fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megszüntesse az Ön regisztrációját, a jelen Felhasználási Feltételek megsértése esetén. A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy teljes mértékben köteles az MSD, vagy a kárt szenvedett más személy kártalanítására a károkozással előállt veszteség vagy költség megtérítésével, amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek megszegésével az MSD-nek vagy másoknak kárt okoz.
(b) Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel, a Honlap Adatkezelési és Adatvédelmi Előírások rendelkezéseivel, vagy a Honlap használatával kapcsolatosan bármely vita merül fel, a felek megkísérlik a nézeteltérést egymás között békés úton rendezni. Amennyiben az egyeztetések megkezdését követő harminc (30) napon belül a feleknek nem sikerül megegyezni, alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a 2014. augusztus 22. napján hatályos saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választottbírósági eljárást háromfős választottbírói tanács előtt kell lefolytatni, akik közül egy-egy (1-1) választottbírót a Felek választanak és a harmadik választottbírót a másik két választottbíró választja. A választottbírósági eljárás helyszíne Budapest, Magyarország és az eljárás nyelve a magyar. A választottbíróság döntése a felekre kötelező és az ellen nincs helye fellebbezésnek, vagy egyéb bírósági megtámadásnak. Ön a jelen Felhasználási Feltételek önkéntes elfogadásával egyben elfogadja a jogvita rendezésére vonatkozó feltételeket is.